Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o. zostało utworzone w 1993 roku przez pracowników byłego Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Włocławek. Bazą utworzenia spółki był wydzierżawiony w drodze przetargu majątek po zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rybackim Włocławek.

Przedmiot działalności