Gospodarstwo użytkuje dwa obiekty stawowe typu karpiowego

  • Obiekt stawowy Żuchowo gm. Skępe
  • Obiekt stawowy Lubraniec gm. Lubraniec

Przedmiotem chowu w obiektach stawowych gospodarstwa są następujące gatunki ryb:

Karp królewski - od narybku letniego (Kw) poprzez narybek jesienny (K1), kroczek (K2) do ryb towarowych (KH)

Amur biały - od narybku jesiennego (A1) poprzez kroczka (A2) do ryb towarowych (AH)

Tołpyga pstra - od narybku jesiennego (T1) do kroczka (T2)

Lin - od narybku jesiennego do kroczka

Karaś pospolity - od narybku jesiennego do kroczka

Szczupak - od narybku letniego do narybku jesiennego

Sum europejski - narybek jesienny

Jaź - narybek jesienny

Produkcja materiału zarybieniowego tołpygi, lina, karasia, szczupaka, suma i jazia jest prowadzona głównie na potrzeby zarybieniowe użytkowanych przez gospodarstwo jezior.

Gospodarstwo prowadzi wiosną i jesienią sprzedaż materiału zarybieniowego karpia oraz amura.

Informację o ewentualnych terminach sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu gospodarstwa w dni robocze od 7:00 do 15:00