Wymiary ochronne dla gatunków ryb najczęściej poławianych na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie Włocławek Sp. z o.o.

Nr

GATUNEK RYBY

WYMIAR

1

Jaź

25 cm

2

Lin

25 cm

3

Miętus

25 cm

4

Sandacz

45 cm

5

Sieja

35 cm

6

Sum

70 cm

7

Szczupak

45 cm

8

Węgorz

40 cm

9

Wzdręga

15 cm

10

Karp

30 cm


Takie gatunki jak - Płoć, Karaś, Okoń, Ukleja, Jazgarz, Sumik karłowaty nie mają wymiaru ochronnego.
Dla innych gatunków, które sporadycznie mogą wystąpić w użytkowanych przez nas wodach obowiązują wymiary ochronne zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu hodowli i połowu innych organizmów żerujących w wodzie.