Karaś pospolity (Carassius carassius) - ryba z rodzaju karaś i rodziny karpiowatych, historycznie związany z centralną Europą.

Posiada płetwy charakterystyczne dla ryb karpiowatych. Osiąga długość 0,5 m (najczęściej 15-20 cm) i masę 5 kg (najczęściej 100-200 g). Ciało boczne spłaszczone ma 31-44% wysokości, a ta mieści się średnio 1,8-2,2 razy w długości, zaś u form karłowatych 3 razy.

Głowa stanowi 24-31% długości. Płetwy są na ogół krótkie. Ogonowa stanowi 15-21% długości.

Ciało ma kolor złocistomiedziany, przy brzuchu jaśniejszy. Zęby gardłowe ułożone są jednoszeregowo w wzorze 4-4.

Zróżnicowanie seksualne jest niewyraźne. Samice rosną nieco szybciej i żyją dłużej. W gatunku nie wyodrębniono podgatunków, a jedynie formy lokalne, w tym karasia karłowatego. Karaś pospolity tworzy liczne hybrydy, między innymi z karpiem, płocią, wzdręgą, linem i leszczem. Hybrydy z karpiem w chowie stawowym są odporniejsze na choroby niż karp, rosną jednak nieco wolniej i są bardziej ościste. Karaś został rozprzestrzeniony drogą introdukcji z Europy po całym niemal świecie. Jego naturalnym środowiskiem są wody jezior, wolno płynących rzek i wszelkiego rodzaju zarośniętych sadzawek.

Jest rybą bardzo odporną na zmiany warunków. Wytrzymuje ubytki tlenu pod lodem do analitycznego zera i podwyższoną temperaturę do 38,5°C. Optymalna temperatura waha się około 27°C. Jest bardzo odporny na zmiany pH wody i przeżywa jej wahania w zakresie 4,0-10,5.

Jest jedną z najbardziej wytrzymałych ryb na zanieczyszczenia wody. Odżywia się organizmami dennymi, ale zaliczany jest do ryb wszystkożernych, konsumujących również roślinność i detrytus. Najbardziej intensywnie odżywia się w lecie. W zimie zapada w sen i pokarmu nie pobiera. Długość jego życia dochodzi do 9-10 lat. Rośnie stosunkowo wolno. Przeciętnych warunkach ryby w wieku 4 lat osiągają 6,5-15,1 cm i 6-150 g, a w stawach 15,5-25,8 cm i 320-402 g. W Europie osobniki o masie większej od 1 kg spotyka się bardzo rzadko. Forma karłowata w wieku 6 lat uzyskuje ok. 13 cm i masę 90 g.

Liczebność populacji karasia związana jest z warunkami środowiska - w monokulturze może być bardzo duża, co w naturalnych warunkach ograniczają drapieżniki. Jego śmiertelność roczną w wieku 6-7 lat ocenia się na 25%. Stosunek samic do samców kształtuje się najczęściej jak 1:1. Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku 3-5 lat (samce o rok wcześniej od samic). Płodność zależy od wieku i masy. U samic 7-letnich wynosi 16,5 tys. jaj. W Polsce płodność absolutna dochodzi do 400 tys. Ikra ma średnicę 0,8-1,2 mm. Tarło trwa od 20 maja do 20 lipca, w temperaturze 18°C jest porcyjne i może przebiegać nawet 3-5 razy w roku. Ikra składana jest na roślinności. Jej rozwój trwa 95-100°D. W jesieni narybek uzyskuje długość 1,5-4,0 cm.

Karaś pospolity nie ma dużego znaczenia gospodarczego. W Polsce w sposób przemysłowy odławia się go kilkanaście ton. Stanowi jednak atrakcyjną rybę zwłaszcza w zbiornikach, w których nie mogą już żyć inne ryby. Posiada smaczne mięso i jest poszukiwany na rynku.