Odłowy jezior użytkowanych rybacko przez gospodarstwo dokonywane są przy użyciu sprzętu rybackiego w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (kliknij aby zobaczyć).

Wykaz jezior użytkowanych rybacko przez Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o.

Lp. NAZWA JEZIORA POWIERZCHNIA [ha] GMINA GŁĘBOKOŚĆ [m] PODSTAWOWE GATUNKI RYB WYSTĘPUJĄCE W JEZIORZE
maksymalna średnia
1 Modzerowskie-Długie 220,00 Izbica Kujawska 8,1 3,3 płoć, leszcz, sandacz, węgorz, okoń, lin, szczupak, tołpyga, karp, sum, amur, ukleja
2 Lubieńskie 88,37 Lubień Kujawski 12,8 3,9 sandacz, węgorz, karp, tołpyga, płoć, leszcz, karaś, okoń
3 Kaczawka 6,39 Lubień Kujawski 3,6 1,6 szczupak, karaś, płoć lin, leszcz
4 Kromszewickie 88,34 Chodecz 16,7 8,6 płoć, okoń, szczupak, leszcz, węgorz, lin, ukleja
5 Chodeckie 38,72 Chodecz 20,5 5,5 leszcz, płoć, węgorz , sandacz, karp, okoń, ukleja
6 Lubieniec - Karczemka 21,99 Chodecz 7,6 3,7 leszcz, płoć, karaś, lin, szczupak, okoń
7 Choceń (Borzymowskie) 207,44 Choceń 10,5 4,2 płoć, leszcz, okoń, węgorz, ukleja, karp, sandacz, lin, szczupak
8 Krukowo (Siewiersk) 42,77 Choceń 5,6 3,3 płoć, leszcz, okoń, węgorz, sandacz, lin, szczupak
9 Ostrowite Lipnowskie 169,93 Lipno 2,2 1,0 szczupak, płoć, leszcz, lin, okoń, karaś, sum, węgorz
10 Chełmica 66,41 Fabianki 4,0 2,5 leszcz, sandacz, okoń, węgorz, płoć, szczupak, lin
11 Głuszyńskie (Orle) 624,76 Piotrków Kujawski,Topólka, Bytoń 36,5 9,2 płoć, leszcz, węgorz, sielawa, szczupak, karaś, sum, karp, ukleja
12 Chalno - Rybiny 49,89 Topólka 3,3
9,1
1,6
4,3
płoć, leszcz, szczupak, węgorz, karp, lin, karaś, sandacz
13 Czarny Bród 27,49 Piotrków Kujawski 8,6 3,6 płoć, leszcz, szczupak, lin, karaś, okoń
14 Kamienieckie 43,36 Topólka 4,0 1,7 leszcz, płoć, węgorz, sandacz, szczupak, lin, karaś, ukleja
15 Wielgie Żalskie 154,22 Brzuze 17,0 7,5 leszcz, płoć, okoń, ukleja, sielawa, węgorz, szczupak
16 Kopiec - Borówiec 21,57 Brzuze 8,8 5,2 płoć, leszcz, szczupak, okoń, lin
17 Kleszczyńskie 95,26 Brzuze 10,8 5,3 leszcz, płoć, sandacz, węgorz, lin
18 Trąbińskie-Łączonek 52,27 Brzuze 16,0
5,9
5,9
1,7
leszcz, płoć, węgorz, szczupak, okoń
19 Ruda 51,82 Brzuze 14,9 7,9 leszcz, płoć, szczupak, lin, węgorz
20 Brzuskie 20,12 Brzuze 7,9 3,8 leszcz, płoć, lin, szczupak
21 Ugoskie 29,26 Brzuze 4,2 1,9 szczupak, lin, karaś,płoć, okoń
22 Urszulewskie 288,70 Skrwilno 6,2 2,6 leszcz, sandacz, węgorz, tołpyga, okoń. płoć
23 Szczutowskie (Blizno) 79,35 Szczutowo 4,4 1,8 szczupak, lin, karaś, płoć, okoń, amur
24 Skępskie DM 136,84 Skępe 4,0 2,8 leszcz, sandacz, węgorz, płoć, tołpyga, karp, okoń
25 Święte 36,47 Skępe 2,8 1,5 lin, karaś, szczupak, płoć, okoń
26 Sarnowskie (Radziochy) 52,70 Skępe, Rogowo 6,0 3,2 płoć, leszcz, szczupak, okoń, węgorz, amur, lin
27 Łąkie (Szczekarzewo) 126,75 Skępe 16,3 5,5 leszcz, płoć, szczupak, węgorz, okoń, amur, sum, ukleja
28 Lubówiec 12,81 Skępe 3,0 2,0 szczupak, lin, karaś, płoć
29 Kikolskie 72,34 Kikół 6,5 3,6 leszcz, sandacz, płoć, węgorz, karp, okoń, sum
30 Sumińskie 132,51 Kikół 8,5 4,2 leszcz, sandacz, węgorz, karp, płoć, okoń, szczupak, sum, ukleja
31 Konotopie 44,52 Kikół 16,0 5,9 leszcz, płoć, sandacz, węgorz, szczupak, okoń, karaś
32 Lubinek 28,37 Kikół 22,0 7,0 leszcz, płoć, szczupak, sandacz, węgorz, lin
33 Jeżewiec (Dąbrówka) 12,34 Kikół 4,0 2,5 karp, płoć, leszcz, sandacz, szczupak, lin
34 Dąbrówka 11,15 Czernikowo 9,5 5,5 leszcz, płoć, szczupak, lin, karaś
35 Liciszewy 20,99 Czernikowo 5,1 2,5 leszcz, płoć, lin, szczupak, karaś, okoń
36 Steklin 113,06 Kikół, Czernikowo 18,5 10,6 płoć, leszcz, szczupak, węgorz, lin, okoń
37 Sikórz 17,30 Chrostkowo 4,5 2,5 płoć, leszcz, lin, szczupak
38 Moszczonne 50,78 Kikół 34,0 13,3 leszcz, płoć, szczupak, okoń, sielawa, węgorz, lin
39 Mazowsze - Kijaszkowo 30,44 Czernikowo 3,7 1,7 leszcz, karaś, płoć, szczupak, lin, amur
40 Wielickie 78,33 Zbójno 47,0 11,4 płoć, sielawa, szczupak, węgorz, leszcz, okoń
41 Działyń 34,91 Zbójno 7,2 3,7 leszcz, płoć, szczupak, węgorz, okoń, tołpyga
42 Sitno 24,33 Zbójno 7,8 3,1 płoć, leszcz, szczupak, okoń, lin, tołpyga
43 Wojnowo (Rudusk) 52,20 Zbójno 12,0 7,0 leszcz, płoć, szczupak, lin, okoń
44 Klonowskie 10,33 Zbójno 5,0 2,6 płoć, leszcz, szczupak, lin, okoń, karaś
45 Orłowskie (Piaseczno) 98,71 Wielgie 32,2 9,0 płoć, okoń, leszcz, szczupak, lin, węgorz, sielawa
46 Tupadelskie 37,03 Wielgie 2,5 1,0 szczupak, lin, karaś, płoć, okoń
47 Chalińskie 125,58 Dobrzyń n/Wisłą 3,7 1,5 płoć, leszcz, sandacz, węgorz, okoń, tołpyga, amur, karaś, szczupak
48 Lenie Wielkie 22,41 Dobrzyń n/Wisłą 4,0 2,5 karaś, szczupak, lin, płoć, okoń, karp, tołpyga