Wody Gospodarstwa Rybackiego Włocławek udostępnione do wędkowania podzielono na 12 Łowisk (grup jezior).

W skład poszczególnych Łowisk weszły jeziora:

Nr

NAZWA JEZIORA

GMINA

POWIERZCHNIA (Lp)
[ha]

UWAGI

Łowisko numer 1

Całkowita powierzchnia łowiska = 351,72 [ha]

1

Jez. Łąkie

Skępe

126,75 (27)

B,Ł,N

2

Jez. Radziochy

Skepe, Rogowo

52,70 (26)

B,Ł,N

3

Jez. Skępskie D - sandaczowe *

Skępe

120,00 (24)

B,Ł,N

4

Jez. Skępskie M

Skępe

15,80 (24)

B,Ł,N

5

Jez. Święte

Skępe

36,47 (25)

B,Ł,N

Łowisko numer 2

Całkowita powierzchnia łowiska = 368,05 [ha]

1

Jez. Szczutowo (Blizno)

-

79,35 (23)

B,Ł,N

2

Jez. Urszulewo - sandaczowe

Szczutowo, Skrwilno

288,70 (22)

B,Ł,N

Łowisko numer 3

Całkowita powierzchnia łowiska = 256,87 [ha]

1

Jez. Kopiec

Brzuze

16,50 (16)

B,Ł,N

2

Jez. Borówiec

Brzuze

5,07 (16)

B,N

3

Jez. Żałe (Wielgie)

Brzuze

154,22 (15)

B,Ł,N

4

Jez. Ruda

Rogowo

51,82 (19)

B,Ł,N

5

Jez. Ugoszcz

Brzuze

29,26 (21)

B,Ł,N

Łowisko numer 4

Całkowita powierzchnia łowiska = 232,18 [ha]

1

Jez. Wojnowo (Rudusk)

Zbójno

52,20 (43)

B,Ł,N

2

Jez. Brzuze

Brzuze

20,12 (20)

B,Ł,N

3

Jez. Ugoszcz

Brzuze

29,26 (21)

B,Ł,N

4

Jez. Trąbin

Brzuze

47,27 (18)

B,Ł,N

5

Jez. Łączonek

Brzuze

5,00 (18)

B,Ł,N

6

Jez. Wielgie

Zbójno

78,33 (40)

B,N

Łowisko numer 5

Całkowita powierzchnia łowiska = 221,09 [ha]

1

Jez. Sitno

Zbójno

24,33 (42)

B,Ł,N

2

Jez. Działyń

Zbójno

34,91 (41)

B,Ł,N

3

Jez. Wielgie

Zbójno

78,33 (40)

B,N

4

Jez. Liciszewy

Czernikowo

20,99 (35)

B,N

5

Jez. Klonowo

Zbójno

10,33 (44)

B,Ł,N

6

Jez. Wojnowo

Zbójno

52,20 (43)

B,Ł,N

Łowisko numer 6

Całkowita powierzchnia łowiska = 309,07 [ha]

1

Jez. Kikół

Kikół

72,34 od 15.05. do 31.08. (29)

B*,N

2

Jez. Lubinek

Kikół

28,37 (32)

B,N

3

Jez. Moszczonne

Kikół

50,78 (38)

B,N

4

Jez. Steklin

Czrenikowo

113,06 (36)

B,N

Łowisko numer 7

Całkowita powierzchnia łowiska = 335,11 [ha]

1

Jez. Chełmica - sandaczowe *

Fabianki

66,41 (10)

B,Ł,N

2

Jez. Ostrowite - sandaczowe *

Lipno

169,93 (49)

B,Ł,N

3

Jez. Piaseczno (Orłowskie)

Wielgie

98,71 (45)

B,N

Łowisko numer 8

Całkowita powierzchnia łowiska = 652,25 [ha]

1

Jez. Głuszyn

Bytoń, Topólka, Piotrków Kuj.

624,76 (11)

B,Ł,N

2

Jez. Czarny Bród

Piotrków Kujawski

27,49 (13)

B,Ł,N

Łowisko numer 9

Całkowita powierzchnia łowiska = 263,36 [ha]

1

Jez. Modzerwo-Długie - sandaczowe *

Izbica Kujawska

220,00 (1)

B,Ł,N

2

Jez. Kamieniec

Topólka

43,26 (14)

B,N

Łowisko numer 10

Całkowita powierzchnia łowiska = 243,81 [ha]

1

Jez. Kromszewice

Chodecz

88,34 (4)

B,Ł,N

2

Jez. Chodecz

Chodecz

38,72 (5)

B,Ł,N

3

Jez. Lubieniec

Chodecz

21,99 (6)

B,Ł,N

4

Jez. Lubień - sandaczowe *

Lubień Kujawski

88,37 (2)

B,Ł,N

5

Jez. Kaczawka

Lubień Kujawski

6,39 (3)

B,Ł,N

Łowisko numer 11

Całkowita powierzchnia łowiska = 272,20 [ha]

1

Jez. Choceń

Choceń

207,44 (7)

B,Ł,N

2

Jez. Krukowo

Choceń

42,77 (8)

B,N

3

Jez. Lubieniec

Chodecz

21,99 (6)

B,Ł,N

Łowisko numer 12

Całkowita powierzchnia łowiska = 175,64 [ha]

1

Jez. Kijaszkowo

Czernikowo

30,44 (39)

B,Ł,N

2

Jez. Liciszewy

Czernikowo

20,99 (35)

B,N

3

Jez. Dąbrówka

Czernikowo

11,15 (34)

B,N

4

Jez. Steklin

Czernikowo

113,06 (36)

B,N

Pozostałe jeziora

 

1

Jez. Kleszczyn - sandaczowe *

 

 

B,Ł,N

2

Jez. Chalin - sandaczowe *

   

B,Ł,N

3

Jez. Jeżewiec

   

B,Ł,N

4

Jez. Lubówiec

   

B,Ł,N

5

Jez. Sikórz

   

B,Ł,N

6

Jez. Chalno - Rybiny

   

B,Ł,N

7

Jez. Lenie Wielkie

   

B,Ł,N

8

Jez. Konotopie

   

B,Ł,N


Objaśnienia znaków:

B - Jezioro udostępnione do wędkowania z brzegu ew. lodu od 01.01. do 31.12.

Ł - Jezioro udostępnione do wędkowania z brzegu jak wyżej i łodzi od 01.05. do 31.10. lub do 30.11.

B* - Jezioro udostępnione z brzegu w podanym okresie.

N - Jezioro udostępnione do wędkowania w nocy z brzegu.

* - Jezioro sandaczowe, wędkowanie z łodzi od 01.06. do 31.10.

     - Spiningowanie na jeziorach sandaczowych od 01.06. do 31.10.

     - Jeziora: Kaczawka, Kromszewice, Chodecz, Lubieniec z łodzi od 01.01. do 31.12.