Amatorski połów ryb w wodach użytkowanych przez Gospodarstwo odbywa się w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (kliknij aby zobaczyć) oraz wymogi wprowadzone przez uprawnionego do rybactwa (Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o.). Amatorskiego połowu ryb w jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo może dokonywać osoba, która posiada kartę wędkarską (chyba, że ustawa stanowi inaczej) oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa (Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o.).

Karta wędkarska

Karta_1.gif
Karta_2.gif